คอร์ส Advance in Dental Business

คอร์ส Advance in Dental Business

****Coming up Next****

 

คอร์สนี้สำหรับผู้บริหารคลินิก ที่ต้องการความรู้และระบบเพื่อนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั้งยืน ลดปัญหาของพนักงาน ประหยัดเวลา เงิน การทำงานเกิดประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น

 

คอร์ส Advance in Healthcare (Service)

: How to train your Staff in Sales & Service

(TTT- Train the Trainer Program)

2 days : Lecture + Workshop

ใครที่เหมาะกับหลักสูตรนี้

 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาองค์กรอย่างจริงจัง
 • ผู้บริหารคลินิก หรือ ผู้จัดการ
 • เจ้าของคลินิก
 • ผู้ที่ต้องการเป็น Trainer สำหรับ เวชระเบียน ฝ่ายต้อนรับ ลูกค้าสัมพันธ์ ทันตแพทย์ และผู้ช่วยทันตแพทย์

สิ่งที่จะได้เรียนและฝึกปฎิบัติ

 • รู้หลักการ และวิธีการปรับทัศนคติ และปลูกฝังเรื่องจิตบริการแก่พนักงาน
 • การสร้างเป้าหมาย และเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่พนักงาน
 • สามารถรับมือกับคนไข้ในสถานการณ์ที่ยาก ลำบาก และมีความเครียดและกดดัน
 • อธิบายการรักษาทางทันตกรรมที่ซับซ้อนและเข้าใจได้ยากได้ง่าย สั้นและกระชับ
 • หลักการใช้คำพูด การตอบ และสนทนา ได้อย่างเหมาะสม และสามารถสร้างสคริปด้วยตนเองเป็น
 • สามารถสอนพนักงานเป็น และจัดคอร์สอบรมได้ด้วยตัวเอง
 • สามารถจัดประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผล

สิ่งที่จะได้รับ

 • อบรม ฝึกฝน อย่างเข้มข้น เป็นเวลา 2 วัน 9.00-18.00
 • 1 Lunch & 2 Breaks
 • Completed Manual
 • Power Point Training slide ทุกหัวข้อเพื่อนำไปใช้สอนในองค์กร
 • สิทธิในการเรียนซ้ำเพื่อทบทวนความรู้

จำนวนที่รับ 8-12 คน (Exclusive Course)

**ยังไม่มีกำหนดการเปิดคอร์สใหม่ช่วงนี้**

คอร์ส Advance in Healthcare Management (HR)

 Human Resource Management : Recruitment & Employee handbook

2 days : Lecture + Workshop

Recruitment : การรับคนที่เหมาะสม เป็นสิ่งที่สำคัญอันดับแรกในการบริหารจัดการคน เพราะเพียงรับคนที่ผิด หรือ ไม่เหมาะสม จากองค์กรที่เคยอยู่ร่วมกันมาดีๆ อาจจะพังเพียงเพราะคนๆเดียว ตรงกันข้าม มีเคสของคลินิกที่รับคนที่เหมาะสมและดีมากๆมาร่วมงานจนคลินิกเติบโตและรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึง 40-100% ในเวลา 2-3 เดือนมาแล้ว

Recruitment จึงเน้นถึงเทคนิค จิตวิทยา และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับสมัครในงานบุคคล ขั้นตอนต่างๆในการรับสมัครพนักงานเพื่อให้ได้พนักงานที่ดีที่สุดมาร่วมสร้างองค์กร

Employee handbook : หรือภาษาไทยเรียกว่า คู่มือพนักงาน เป็นเสมือนกฎหมายและกฎระเบียบของคลินิกที่สำคัญ ที่จะต้องมีลักษณะที่ถูกต้องครบถ้วน และบังคับใช้ได้จริง คลินิกที่ปราศจากคู่มือพนักงานก็ไม่ต่างจากประเทศที่ไม่มีกฎหมาย หรือ กฎหมายไม่ชัด ประชาชนก็จะยุ่งเหยิง มั่วซั่ว มีปัญหาไม่เว้นแต่ละวัน และแก้ไขอะไรไม่ได้

ใครที่เหมาะกับหลักสูตรนี้

 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาองค์กรอย่างจริงจัง
 • ผู้บริหารคลินิก หรือ ผู้จัดการ
 • เจ้าของคลินิก ที่เน้นการวางระบบการบริหารจัดการบุคคล

สิ่งที่จะได้เรียนและฝึกปฎิบัติ

 • วิธีการเสาะหา และรับสมัครพนักงาน
 • จิตวิทยาในการสัมภาษณ์และวางระบบการทดลองงานเพื่อคัดเลือกคน
 • การประเมินบุคคลก่อนรับสมัครมาร่วมงาน
 • แนวทางการวางเงินเดือน เบี้ยขยัน และโบนัสให้จูงใจในการทำงาน
 • การทำคู่มือพนักงาน และการนำไปใช้ในองค์กรอย่างได้ผล

**ยังไม่มีกำหนดการเปิดคอร์สใหม่ช่วงนี้**

คอร์ส Personal Brand for Dentist

ยุคนี้มีหมอราว 20,000 คน มีคลินิกอีก 6000 แห่งทั่วประเทศไทย

ทำอย่างไร ให้เราเป็นที่รู้จัก และจดจำ กับกลุ่มเป้าหมายของเรา ? โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่การแข่งขันสูงมาก

คนที่จะประสบความสำเร็จในทางการตลาด คือคนที่เข้าใจการสร้างแบรนด์ (Brand) หรือ Personal brand เพราะฉะนั้นหมอที่เก่งอาจจะมีคนไข้น้อยกว่าหมอที่มีชื่อ คลินิกที่มี Brand คนจะเดินเข้าไปรักษาด้วยความมั่นใจมากกว่าคลินิกที่ไม่มี Brand

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากแตกต่างจากหมอส่วนใหญ่ในแง่การตลาด คุณจะต้องรู้วิธีการทำ Personal Brand โดยเฉพาะในคอร์สนี้ Personal brand fopr Dentist

**รุ่นที่ 2 เปิดสอนเดือนกรกฎาคม 2565 นี้ ผ่าน Online สนใจติดต่อ Line ID modzzz072 **