5.วัสดุ และ อุปกรณ์

 

วัสดุอุปกรณ์เป็นเรื่องแรกๆที่คุณหมอกังวล และกระตือรือล้นที่จะซื้อเวลาเปิดคลินิก

แต่ผมกลับมองว่า ไม่ใช่ประเด็นอันดับแรกๆ ผมมองไปที่แผนธุรกิจมากกว่า

ท่านใดอยากซื้ออุปกรณ์ แพง ถูก เมืองไทย เมืองนอก ก็สุดแล้วแต่งบประมานกับรสนิยม

ส่วนตัวผมการเลือกซื้อวัสดุ จะเน้นไปที่คุณประโยชน์

ถ้ามันตอบสนองการใช้งานที่ควรจะเป็นและมีราคาที่สมเหตุสมผล ก็ถือว่าเหมาะสมที่จะซื้อ

ท่านใดกำลังจะเปิดคลินิก ผมแนะนำให้สมัครสมาชิกของนิตยสาร DentalDirect ลิ้งใบสมัคร

Captionless Image

สารบัญ (ลิ้ง)

  1. การวางแผนธุรกิจ สำหรับการเปิดคลินิก 
  2. การหาทำเล
  3. การตบแต่งคลินิก
  4. การวางระบบเวชระเบียน
  5. การเลือกซื้ออุปกรร์ทางการแพทย์
  6. การขอใบอนุญาติ
  7. การรับสมัครพนักงาน
  8. การเงิน บัญชี คลัง
  9. การตลาดและ พรบ.โฆษณา