5.วัสดุ และ อุปกรณ์

 

วัสดุอุปกรณ์เป็นเรื่องแรกๆที่คุณหมอกังวล และกระตือรือล้นที่จะซื้อเวลาเปิดคลินิก

แต่ผมกลับมองว่า ไม่ใช่ประเด็นอันดับแรกๆ ผมมองไปที่แผนธุรกิจมากกว่า

ท่านใดอยากซื้ออุปกรณ์ แพง ถูก เมืองไทย เมืองนอก ก็สุดแล้วแต่งบประมานกับรสนิยม

ส่วนตัวผมการเลือกซื้อวัสดุ จะเน้นไปที่คุณประโยชน์

ถ้ามันตอบสนองการใช้งานที่ควรจะเป็นและมีราคาที่สมเหตุสมผล ก็ถือว่าเหมาะสมที่จะซื้อ

ท่านใดกำลังจะเปิดคลินิก ผมแนะนำให้สมัครสมาชิกของนิตยสาร DentalDirect ลิ้งใบสมัคร

Captionless Image