6.การขออนุญาติ และกฎหมายที่ควรรู้

 

การเปิดคลินิกจะต้องมีการติดต่อหน่วยงานราชการเพื่อดำเนินการเปิดคลินิกหลายหน่วยงาน ลองดูรายละเอียดกันนะครับ

 

แบบฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการสถานพยาบาล (เปิดคลินิกใหม่ ดูตรงดอกจันทร์)

1. แนวทางการเปิดคลินิก**
2. ส.พ.1 คําขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน**
3. ส.พ.2 แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน**
4. ส.พ.5 คําขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล**
5. ส.พ.6หนังสือแสดงความจํานงเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพ**
6. ส.พ.7ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
7. ส.พ.10 คําขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
8. ส.พ.11 คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
9. สพ.13 คําขอโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
10. ส.พ.14 หนังสือแสดงความจํานงเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล กรณีผู้รับอนุญาตตาย
11. ส.พ.15 คําขอใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล คําขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล
12. ส.พ.16คําขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล
13. ส.พ.17หนังสือแจ้งเลิกกิจการสถานพยาบาล
14. ส.พ.18 คำขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล คำขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการสถานพยาบาล**
15. ส.พ.20คําขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล
16. ส.พ.21คําขอรับใบแทนใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาลสูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ
17. ส.พ.22 คําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล
18. ส.พ.23 รายงานประจําปีของสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

19. แนวทางการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน***
– คลินิกกายภาพบำบัด
– คลินิกการแพทย์แผนไทย
– คลินิกเทคนิคการแพทย์
– คลินิกแผนไทยประยุกต์
– คลินิกเวชกรรม
– บันทึกการตรวจมาตรฐานทันตกรรม***
– บันทึกการตรวจมาตรฐานฯ คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด
– แบบแจ้งสถานพยาบาลที่ไม่ต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541
– แบบตรวจอนุญาตคลินิกกายอุปกรณ์
– แบบตรวจอนุญาตคลินิกการแพทย์แผนจีน
– แบบบันทึกการตรวจมาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์
– แบบบันทึกการตรวจอนุญาตคลินิกการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
– แบบบันทึกการตรวจอนุญาตคลินิกเทคโนหัวใจและทรวงอก
– แบบบันทึกการตรวจอนุญาตจิตวิทยาคลินิก
– แบบบันทึกการตรวจอนุญาตรังสีเทคนิค
– รายการยาสามัญประจำบ้านที่มีไว้ในคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
20. แบบตรวจต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ครบ 10 ปี
– ใบรับรองการตรวจสอบสถานพยาบาล
– โรงพยาบาลเฉพาะทาง
– โรงพยาบาลทั่วไป
– สพ.การผดุงครรภ์
– สพ.การแพทย์แผนไทย
– สพ.ทันตกรรมเฉพาะทาง
– สพ.ทันตกรรมทั่วไป
– สพ.ผู้ป่วยเรื้อรัง
– สพ.แผนไทยประยุกต์
– สพ.เวชกรรมเฉพาะทาง
– สพ.เวชกรรมทั่วไป

21. แจ้งเลิกเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาล
22. แจ้งเลิกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล

1.การขอใบอนุญาติ เพื่อเปิดคลินิก

ส่วนนี้จะต้องติดต่อหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทางหน่วยงานได้จัดทำเอกสารชื่อ “แนวทางการเปิดคลินิก” โดยมีเนื้อครบถ้วนทุกอย่างที่จะต้องทราบเพื่อเปิดคลินิก

สามารถกดเพื่ออ่านได้ที่นี่

2.การแจ้งเพื่อตรวจสอบเครื่อง Xray และแจ้งเพื่อครอบครอง

ทุกคลินิกในปัจจุบันจะต้องมีเครื่อง Xray และควรดำเนินการตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะจำเป็นจะต้องมีเอกสารยืนยันแก่ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่าเราได้ดำเนินการเพื่อตรวจสอบ และแจ้งเพื่อครอบครอง

สามารถเช็คหน่วยงานของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในท้องถิ่นของคุณได้ จากเวปไซด์นี้ ลิ้ง 

***ทั้งนี้ ถ้าคุณหมอซื้อเครื่อง Xray มาแล้ว โดยมากบริษัทที่ขายเครื่อง Xray หลายบริษัทจะดำเนินการในการขออนุญาติแทนเราก็มี ถือว่าช่วยอำนวยความสะดวกได้เยอะมากๆ

เมื่อกรมวิทย์ มาตรวจแล้ว อีกหน่วยงานที่เรจะต้องขออนุญาติเพื่อครอบครองเครื่อง Xray คือ กรมปรมาณูเพื่อสันติ ลิ้ง ทั้งนี้ อย่างที่ผมกล่าวมา เราอาจคุยกับผู้ขายอุปกรณ์ Xray ที่เราซื้อไว้ เขาอาจจะมี After sale service ในการช่วยเดินเรื่องให้เรา หรือจะติดต่อเอง ทำเองก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร เดี๋ยวนี้มีระบบ online แล้วด้วย

 

3.การชำระภาษีท้องถิ่น

ส่วนนี้ ได้แก่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน และภาษีบำรุงท้องที่ เรื่องนี้ไม่มีอะไรซับซ้อน เข้าใจได้ไม่ยาก แต่จำเป็นจะต้องทราบก่อน

อ่านต่อในลิ้งนี้

 

4.กฎหมายควรรู้

รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับทันตแพทย์เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา
รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างนะครับ

ลิ้งเหล่านี้รวบรวมไว้ในเวปไซด์ของ อ.ทิว เจ้าของเพจ หมอฟันทันกฎหมาย และได้ขอคัดลอกมาไว้ที่นี่เรียบร้อยครับ  ขอบพระคุณ อ.ทิว